หนองบัวลำภู (ชมคลิป) กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีบุญเรือง ขานรับขับเคลื่อนโยบาย “งานบุญปลอดเหล้า” ฉลองครบรอบ 130 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านมา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภูนายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานจัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”ประจำปี 2565 ( 10 สิงหาคมของทุกปี)ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติไทย คือ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”
โดยเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงได้พระราชทานกำเนิดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2435 ที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนับถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2565 เป็นเวลาถึง 130 ปี


โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอศรีบุญเรือง ประจำเข้าร่วมกิจกรรมร่วม 500 คน โดยมีกิจกรรมทำบุญถวายภัตราหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ การประดับเครื่องหมายให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มอบอาวุธปืนให้กับกำนันแหนบทองคำ มอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 และรางวัลสารวัตรกำนันชั้นที่ 1 และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชั้นที่ 2


และในโอกาสเดียวกันตัวแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนกำนัน ร่วมกันมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายอำเภอศรีบุญเรือง ที่ขับเคลื่อนกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน อำเภอศรีบุญเรือง ชนะเลิศในระดับประเทศ และรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 “ศรีบุญเรือง เมืองคนดี ทูบีนำเบอร์วัน”
จากนั้นนายอำเภอศรีบุญเรือง ได้มอบป้าย”ขออภัยแทนเจ้าภาพ งานนี้ปลอดเหล้า”ให้กับกำนันทั้ง 12 ตำบล นำไปขับเคลื่อน”งานบุญปลอดเหล้า”ในพื้นที่ของแต่ละตำบล ของอำเภอศรีบุญเรือง ซึ่งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีกิจกรรมการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 70 พรรษา


โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นสักขีพยาน พร้อมได้มอบป้าย “ชูธง ชง เชียร์ งดเหล้าเข้าพรรษา 2565 ซุปเปอร์ แม่พ่อ พอแล้ว เหล้าเบียร์”และป้าย”ขออภัยแทนเจ้าภาพ งานนี้ปลอดเหล้า” ชุมชนสร้างสุข ปลอดอบายมุข ปลอดเหล้า ปลอดเบียร์ ในงานมงคลและงานอวมงคล เพื่อเป็นการขอบคุณแทนเจ้าภาพและเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เจ้าภาพพบกับความสุขใจเมื่อเสร็จสิ้นงานนั้นๆ


ด้านนายสุทัศน์ สุวรรณ กำนันตำบลนากอก ในฐานะประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีบุญเรือง ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ว่าวันนี้เป็นสำคัญของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรที่กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนจะต้องรำลึกและร่วมเชิดชูเกียรติ พร้อมส่งกำลังใจให้ ‘กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน’ ผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด
และโดยที่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีบุญเรือง ตระหนักและให้ความสำคัญของ “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ถือเป็นตัวแทนของระบบราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการปกครองท้องที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยในระดับตำบล ชุมชน และหมู่บ้าน เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” อย่างใกล้ชิด


ทำให้ประชาชนในพื้นที่ “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” อีกทั้งให้การสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลดีแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไป

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู