หนองคาย (ชมคลิป) มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล โรงเรียนโรซารีโอวิทยา และองค์กรในชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์

ทาลิธา คุม ประเทศไทย ร่วมกับคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล โรงเรียนโรซารีโอวิทยา และองค์กรในชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยการค้ามนุษย์ ทักษะการเอาตัวรอด สร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้ปลอดภัยจากขบวนการค้ามนุษย์ที่มาในหลากหลายรูปแบบ

ที่ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา หมู่ที่ 1 ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดกิจกรรมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ ซึ่ง ทาลิธา คุม ประเทศไทย ร่วมกับคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล โรงเรียนโรซารีโอวิทยา และองค์กรในชุมชน จัดขึ้น โดยมี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร , มูลนิธิคณะภคินีศรีชุมพาบาล และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม


เซอร์เปาลา ขวัญดาวพร ประเสริฐรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรซารีโอวิทยา กล่าวว่า วันที่ 30 กรกฎาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันยุติการค้ามนุษย์สากล ซึ่งในปัจจุบัน ภัยการค้ามนุษย์ ได้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนและนักเรียน ในรูปแบบที่หลากหลาย จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะชีวิต ให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว เพื่อพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับภัยร้ายที่อยู่รอบตัวอย่างมีสติ รอบคอบ สามารถรักษาตนให้ปลอดภัยจากการล่อลวงของกระบวนการค้ามนุษย์


ดังนั้น คณะนักบวชไทย ภายใต้ชื่อ “ทาลิธา คุม” องค์กรเครือข่ายที่ทำงาน เพื่อยุติการค้ามนุษย์ และอภิบาลผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์ ได้ร่วมมือกับคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร , มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล , โรงเรียนโรซารีโอวิทยา และองค์กรในชุมชน จัดให้มีการเดินรณรงค์ และกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน เยาวชน และชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยการค้ามนุษย์ ทักษะการเอาตัวรอด สร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้ปลอดภัยจากขบวนการค้ามนุษย์ ที่มาในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมการเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นการแสดงพลัง และความร่วมมือในยุติการค้ามนุษย์ ภัยคุกคามที่ทำร้ายพี่น้องชายและหญิงของเราให้หมดไป

:ภาพ-ข่าว พันธลภ แสงทอง(ฤาษีลภ)-อภิชาติ-จังหวัดหนองคาย