ศรีสะเกษ – อัครราชทูตญี่ปุ่น เปิดป้าย-ส่งมอบ อาคารเรียน GGP JAPAN 2020 โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์

อัครราชทูตญี่ปุ่น เปิดป้าย-ส่งมอบ อาคารเรียน GGP JAPAN 2020 โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) หนุนการศึกษาเด็กไทย ที่ศรีสะเกษ


เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ อัครราชทูตโอบะ ยูอิจิ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียนพร้อมวัสดุ อุปกรณ์การเรียน อาคารอนุบาล GGP JAPAN 2020 โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) โดยมี นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอขุขันธ์ ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ผอ.โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องที่/ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ


นายรัตน์นิกรณ์ กล่าวว่า โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 375 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมา 3 ปี ส่งผลทำให้ห้องเรียนไม่เพียงพอ โรงเรียนจึงได้ดำเนินการแก้ไขโดยการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บวัสดุและห้องผู้อำนวยการโรงเรียนมาเป็นห้องเรียน จัดสร้างห้องเรียนชั่วคราวมาใช้เรียน และในวันที่ 23 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) จึงได้จัดทำเอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการความร่วมมือ ทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (GGP) จากรัฐบาลญี่ปุ่น


และได้รับอนุมัติสนับสนุนในปี 64 และเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 65 ได้มีพิธีลงนามระหว่าง โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) สนับสนุนเงินทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้โครงการ “The Project for Constructing a School Building for Early Childhood Education at Nikhom 3 (Kromprachasongkhrao) School, Srisaket Province” ตามข้อตกลงในการให้ทุนสนับสนุนโครงการ เป็นจำนวนเงิน 2,715,000 บาท


จากนั้นได้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของประเทศไทย โดยระบบ E-Bidding โดย หจก.ศกุนตลา ไฮฟลายออร์ และดำเนินการก่อสร้างมาจนเสร็จสิ้นตามสัญญา ซึ่งในการดำเนินการก่อสร้างได้รับความอนุเคราะห์จากนายช่างจาก อบต.หนองฉลอง อบต.นิคมพัฒนา และอบต.จะกง อ.ขุขันธ์ ได้มากำกับดูแลและควบคุมงานก่อสร้างและให้คำแนะนำแก่โรงเรียนอย่างดียิ่ง ตลอดทั้งผู้มีใจอันเป็นกุศลได้ร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของและเงินงบประมาณในการก่อสร้างป้ายหน้าอาคาร ปรับปรุงรอบๆอาคาร จนสวยงาม สมควรได้รับการขอบคุณ ไว้ โอกาสนี้


โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตจากสถานทูตญี่ปุ่น เพื่อขออนุญาตใช้อาคารอนุบาลในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-3 ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 100 คน พร้อมจะร่วมกันดูแลรักษาอาคารเรียนอนุบาลหลังนี้ ให้มีความคงทน ถาวร สวยงาม มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและปลอดภัยเป็นอย่างดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา   ศรีสะเกษ // รายงาน