จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 5 ราย นอกพื้นที่ 3 รายในพื้นที่ 2 รายแนวโน้มลดลง


วันที่ 3 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 3 ม.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย มีผู้ป่วย เสียชีวิตสะสม 42+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,695 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 94 ราย หายป่วยแล้ว 4,554 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 489 ราย มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 13 ราย มึอำเภอเชียงคาน 13 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการถูกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดเลย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 3 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 2 ราย
Cluster หมู่ 6 บ้านท่านาจันทร์ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จำนวน 1 ราย Cluster อ.ด่านซ้าย จำนวน 1 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 67 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 22 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 5 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 295 เตียง รพ.สนาม 283 เตึยง ศูนย์โควิดชุมชน 1,738 เตียง เหลือ 2,222 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 397,028 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 346,067 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย