สวนสัตว์ขอนแก่น มอบของเล่นให้เจ้าบอยและผองเพื่อน เนื่องในวันสิงโตโลก

สวนสัตว์ขอนแก่น มอบของเล่นสุดพิเศษ ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ครอบครัวสิงโต เนื่องใน “วันสิงโตโลก” (World Lion Day)


วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สวนสัตว์ขอนแก่น ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(อสส.) สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า เนื่องจากในวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวัน “สิงโตโลก” (World Lion Day) สวนสัตว์ของแก่นจึงได้จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ โดยนำของเล่นเป็นหุ่นทรงควายป่าและวิลเดอบีสต์ เมื่อทันทีที่เจ้าสิงโตพบเห็น ต่างก็ให้ความสนใจหุ่นโดยกระโดดเข้าหาหุ่นเปรียบเสมือนการตะครุบเหยื่อของผู้ล่า และยังเป็นการให้สิงโตออกกำลังกาย ซึ่งสามารถทำให้สัตว์ได้คลายเครียดสร้างความสุขให้กับครอบครัวสิงโตได้เป็นอย่างดี


นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวต่อว่า สวนสัตว์ขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิงโต ซึ่งปัจจุบันสิงโตที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติจะมีอยู่ในประเทศอินเดีย และในแถบทวีปแอฟริกา ใต้ทะเลทรายซาฮาราลงมา โดยในปัจจุบันสิงโตในธรรมชาติมีจำนวนลดน้อยลงทุกปี ซึ่งตอนนี้สิงโตในธรรมชาติมีอยู่ประมาณ 23,000-39,000 ตัว สถานะ IUCN ของสิงโตคือ สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (VU – Vulnerable species) เพราะที่อยู่อาศัยของมันลดน้อยลง เนื่องจากมีการใช้พื้นที่ทำเป็นบ้าน แหล่งที่พักอาศัย ทำฟาร์ม ทำไร่ นอกจากนี้ ก็ยังมีวัฒนธรรมการล่าสิงโตเพื่อรางวัล และการล่าเพื่อเอาอวัยวะ อย่างเช่นพวกฟัน เขี้ยว หรือผิวหนังไปขาย ปัจจุบันสวนสัตว์ขอนแก่น มีสิงโตอยู่ที่ส่วนจัดแสดงอาณาจักรนักล่า มีอยู่ 2 ครอบครัว คือครอบครัวสิงโตขาว จำนวน 2 ตัว ชื่อบอย เพศผู้ อายุ 7 ปี และปีใหม่ เพศเมีย อายุ 10 ปี และครอบครัวสิงโตน้ำตาล จำนวน 2 ตัว ชื่อบอดี้ เพศผู้ อายุ 12 ปี และใบเตย เพศเมีย อายุ 22 ปี

ซึ่งในวันนี้ฝ่ายบำรุงสัตว์ สวนสัตว์ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษโดยการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์แบบไม่ใช้อาหาร (Non-Food Enrichment) โดยนำของเล่นเป็นหุ่นทรงควายป่าและวิลเดอบีสต์ ซึ่งวัสดุที่ทำจากไม้อัด มีความปลอดภัยสำหรับสัตว์ ซึ่งในธรรมชาติควายป่าและวิลเดอบีสต์เป็นสัตว์ที่ถูกล่าจากสัตว์นักล่า เป็นไปตามพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ หรือเรียกว่าห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ เพื่อเป็นการให้สิงโตได้แสดงออกถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติ ได้ออกกำลังกายไปในตัว เกิดความสุขกาย สบายใจ รวมทั้งในด้านทางกายภาพของสิ่งแวดล้อม แหล่งที่อยู่อาศัยมีความเหมาะสม มีความอิสระในการแสดงพฤติกรรม ปลอดโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหลักการพื้นฐานของการทำให้สัตว์ป่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้สัตว์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง


ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ขณะเดียวกันสวนสัตว์ขอนแก่นยังมีโครงการดีๆเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว ส่งสุข สู่สัตว์ จากโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า มุ่งหวังให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า พร้อมกันทุกสวนสัตว์ทั่วประเทศผ่านการทำบุญบริจาคเงินเข้าสบทบในกองทุน โดยรายได้จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ต่างๆ ในการรักษาสัตว์ และอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสัตว์ป่าในสวนสัตว์ ในคราวจำเป็นต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ บริจาคได้ที่ บัญชี ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 980-3-40836-4 ชื่อบัญชี สวนสัตว์ขอนแก่น หากต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษี บริจาคได้ที่ บัญชี ธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี 006-0-23655-8 ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อหมีแพนด้า หากโอนเงินแล้วให้ส่งสลิปพร้อมชื่อ-ที่อยู่ มาที่ เพจเฟสบุ๊ค: สวนสัตว์ขอนแก่นKhonkaen Zoo หรือ www.facebook.com/Khonkaenzoo ทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะได้ส่งใบเสร็จรับเงินไปให้เป็นหลักฐานในการขอลดหย่อนภาษี โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรายได้ ธุรกิจและสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ 086-4594192 สวนสัตว์ขอนแก่น หรือจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Social Media www.facebook.com/สวนสัตว์ขอนแก่น และทางเว็บไซต์ของสวนสัตว์ขอนแก่น www.khonkaenzoo.com