อุบลฯ ทส.รวมใจ ฟื้นฟูวัดหลังน้ำท่วม

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการความร่วมมือ ทำความสะอาด วัด ศาสนสถานที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด

ที่ วัดป่าสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ จำนวน 220 คน ร่วมกันทำความสะอาด พื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในวัดแห่งนี้ นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาวัดป่าสว่างวีระวงศ์ เป็นวัดที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมมาเป็นเวลานาน เนื่องจากน้ำจากลำโดมได้เอ่อล้นเข้ามาท่วมในพื้นที่ทำให้เกิดความเสียหายสิ่งปลูกสร้าง ศาสนสถานแช่อยู่ในน้ำ พืชพรรณต้นไม้บางส่วนได้ลมตาย เพราะแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานานเกินไป การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมกัน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี / สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 / สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 / สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 / สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 / สวนสัตว์อุบลราชธานี และ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี ในการร่วมกันน้ำอุปกรณ์ทำความสะอาดมาเช็ด ถู ทำความสะอาด โคลนตมที่ติดอยู่ตามจุดต่างๆ อีกทั้ง วันนี้ยังเป็นวันรักต้นไม้แห่งชาติ จึงได้มีการตัดแต่งต้นไม้ พัฒนาบริเวณพื้นที่ภายในวัดให้สวยงามร่มรื่นอีกด้วย การเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้นับเป็นภาระกิจที่สำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข คอยอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน ไม่ทอดทิ้งกันในยามที่ทุกข์ยากอีกด้วย.

ภาพ/ข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี