หนองบัวลำภู (ชมคลิป) ‘นร.เฮ’ ฝั่นที่เป็นจริง หลัง 2 หน่วยงานถกกันเครียด ก่อนจับมือเป็นหนึ่งเดียว 9 กย.นี้ตอกเสาเข็มสร้างสะพานลอยหน้าโรงเรียนบ้านนาดี ”คุรุราษฏร์บำรุง”

ฝั่นที่เป็นจริง หลัง 2 หน่วยงานถกกันเครียด ก่อนจับมือเป็นหนึ่งเดียว 9 กย.นี้ตอกเสาเข็มสร้างสะพานลอยหน้าโรงเรียนบ้านนาดี”คุรุราษฏร์บำรุง”หลังรอมานานตัวแทนนักเรียนถือป้ายทวงสัญญา ในขณะที่แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ลั่นพร้อมเปิดใช้ 1 พย.65 แน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 65 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาดี”คุรุราษฏร์บำรุง”ตำบลหันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายสอาด ประจันพล ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายบุญศวร โนนศรี ผอ.กองก่อสร้างและบริการโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดอุดรธานี พ.ต.ท.สุภี พลดงนอก รอง ผกก.ป.สภ.ศรีบุญเรือง ผู้แทน ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาศรีบุญเรือง

นายบรรเจิด พรสินชัย หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองนาคำ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู นางสุมาลัย จำเริญพานิช ผู้ช่วย ผอ.โรงเรียนบ้านนาดี”คุรุราษฏร์บำรุง”ฝ่ายวิชาการ นางปาลิดา คำพิบูลย์ นายก ทต.โนนสูงเปลือย นายบัญญัติ ข้อโทน นายก อบต.หันนางาม ดร.นิคม แสนภักดี ส.อบจ.หนองบัวลำภู นายไพโรจน์ ศรีกาญจนา อดีต ส.อบจ.หนองบัวลำภู นายรุ่งเพชร ศรีกาญจนา อดีต ส.อบจ.หนองบัวลำภู และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ประเด็นในการประชุมพูดคุยในวันนี้ อันเนื่องมาจากเกิดข้อสงสัยหลายประการของประชาชนที่ผ่านไปมาเห็นวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้างกรีดขวางการจราจร และมีการวิพากษ์วิจารณ์ไปกันต่างๆนานา ทางออกที่ดีสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องประชุมปรึกษาหารือเพื่อทำความเข้าใจและหาข้อยุติรวมกันว่า หลังจากมีข่าวว่าจะมีการก่อสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนฯและฝั่งด้านศูนย์การค้า ทำไมไม่มีการลงมือก่อสร้าง เป็นประเด็นปัญหาและข้อสงสัยของประชาชน
โดย นายสอาดฯผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ได้เล่าถึงความเป็นมาของโครงการก่อสร้างสะพานลอย ข้ามถนน 228 (หนองบัวลำภู-ชุมแพ)บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านนาดี”คุรุราษฏร์บำรุง” ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาได้ เครื่องจักรกลไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ เพราะ การตอกเสาเข็มมีสายไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าแรงสูง ยังไม่มีการแก้ไขเพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาะ

ในขณะที่ นายบุญศวรฯผอ.กองก่อสร้างและบริการโครงการฯได้ชี้แจงถึงขั้นตอนการดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในแต่ละโปรเจ๊ค จะกระทบกับความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าและกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจติดตามมา โดยผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ขอความชัดเจนว่าการไฟฟ้าเขตฯและพื้นที่จะดำเนินการโยกย้ายถ่ายเทสายไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสารของบริษัทเอกชนได้วันไหนแน่นอน ซึ่งผู้แทนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1ฯได้กำหนดวันเวลาชัดเจนว่านับจากนี้เป็นเวลา 1 เดือนขอให้การไฟฟ้าฯเขต 1 ได้ประสานวัสดุอุปกรณ์ที่จะเข้ามาดำเนินการและได้กำหนดวันที่ 9 กย.65 การไฟฟ้าฯพร้อมให้ผู้รับเหมาลงมือตอกเสาเข็มได้ และได้ข้อสรุปร่วมกันชัดเจนต่อไปว่าในส่วนของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู และผู้รับเหมาพร้อมลงมือก่อสร้าง และให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 65 ซึ่ง ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ยืนยันว่าสะพานลอยหน้าโรงเรียนนาดี”คุรุราษฏร์บำรุง” พร้อมเปิดให้ข้ามสะพานลอยได้ในวันที่ 1 พย.2565

จากนั้นทั้ง 2 หน่วยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณหน้างานเพื่อตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและเพื่อหาข้อยุติอีกครั้งในการทำงาน ในขณะที่มีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านนาดี”คุรุราษฏร์บำรุง”ร่วมกันถือป้ายทวงสัญญาและป้ายขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี มีข้อความทวงสัญญาวันไหนหนูจะได้สะพานลอย พร้อมส่งเสียงว่าหนูอยากได้สะพานลอย ตลอดเวลาที่ผู้ใหญ่ใจดีลงพื้นที่สถานที่ก่อสร้าง

ซึ่งในเวลาต่อมา นายสอาดฯผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู และนายบุญศวรฯผอ.กองก่อสร้างฯการไฟฟ้าเขต 1ฯ ได้จับมือพร้อมยืนยันต่อหน้าหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตัวแทนนักเรียน คณะครู/ผู้ปกครองว่าสะพานลอยหน้าโรงเรียนบ้านนาดี”คุรุราษฏร์บำรุง” พร้อมเปิดให้ใช้ในวันที่ 1 พย.65 แน่นอน ทำเอาเด็กนักเรียนดีใจไปตามๆกัน ซึ่งต่อไปนี้จะเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวอำเภอศรีบุญเรือง จะติดตามการทำงานและความสำเร็จของโครงการตามที่ 2 หน่วยงานยืนยันถึงความเป็นไปได้ในอีกไม่เกิน 3เดือนข้างหน้านี้