หนองคาย – บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) มอบพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ให้กับ คณะหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ สปป.ลาว

 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 พันเอก ปฏิวัติ ชื่นศรี รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ดำเนินการมอบพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จำนวน 5,000 ตัว ให้กับ พันเอกบุนวาน พมมะวง หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหารนครหลวงเวียงจันทน์, หัวหน้าหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนลาว-ไทย (นครหลวงเวียงจันทร์) และคณะฯ ณ ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารของไทย และสปป.ลาว รวมถึงเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เลี้ยงปลานิลได้มีพันธุ์ปลาที่มีการเจริญเติบโตได้ดี, เลี้ยงง่าย และเนื้อมีรสชาติที่อร่อยเหมาะที่จะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญ พร้อมกันนี้หน่วยได้อำนวยความสะดวกการในเดินทางกลับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้กับพันเอก บุนวานฯและคณะอีกด้วย โดยการมอบพันธุ์ปลานิลจิตรดาในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหาร ไทยและสปป.ลาว ด้วย จากการดำเนินการทำให้คณะประสานงานประจำพื้นที่ฯ (ลาว) มีความรู้สึกดีใจ และมีความปิติยินดีเป็นอย่างมากพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กองบังคับการควบคุมที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ที่ได้มอบพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ให้กับคณะประสานงานประจำพื้นที่ฯ (ลาว) ในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13