มหาสารคาม (ชมคลิป) ปศุสัตว์เดินหน้าทำหมันสุนัขแมวในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

ปศุสัตว์เดินหน้าทำหมันสุนัขแมวในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี


วันที่ 4กรกฏาคม 2565 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมือง มหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


สำหรับภายในงานกิจกรรมการประกอบด้วย พิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวพร้อมกับมี การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีมีความรับผิดชอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง โดยความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในครั้งนี้ เพื่อให้สุนัขและแมว ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากองค์กรปกครองท้องถิ่นครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมถึงประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด และสามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขและแมวจรจัดตามที่สาธารณะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า