อุดรธานี – ร.13 พัน.1 จัดพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ

 

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2565 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 และ คุณปาริชาติ ศตะกูรมะ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 โดยมีกำลังพลของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยพิธีลงนามถวายพระพรฯในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ กองบังคับการกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การจัดพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยิ่ง จากการร่วมพิธีลงนามถวายพระพรในครั้งนี้ทำให้กำลังพลและคณะแม่บ้านทหารบกฯ มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อราษฎรและประเทศชาติ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกิจกรรมในพิธีสำคัญในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13