หนองบัวลำภู(ชมคลิป)องคมนตรี อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 7 ส.ค.63 เมื่อเวลา 09.30 น.ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1,993 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน จาก สถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุ ซินลากู ทำให้มีฝนตกหนัก ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำลำพะเนียง และลำห้วยสาขา ลำห้วยเดื่อ ในเขตพื้นที่ อำเภอนากลาง และอำเภอนาวัง รวมพื้นที่ความเสียหาย 11 ตำบล 73 หมู่บ้าน ราษฏรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1,993 ครัวเรือน โดยมีราษฏรเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ จำนวน 1 ราย เป็นราษฏรในเขตพื้นที่อำเภอนากลาง ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนากลาง จำนวน 9 คน


จากนั้นได้เดินทางไปยังบ้านพักนางสาวสุรจิตรา ทองจินดา อายุ 17 ปี นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัวคำแสนวิทยาสรรค์ อาศัยอยู่กับคุณตาและคุณยาย บ้านเลขที่ 4 หมู่ 16 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เสียเสียชีวิตขณะเดินข้ามถนน ซึ่งมีน้ำไหลเชี่ยวอย่างแรง และถูกน้ำพัดจมน้ำเสียเสียชีวิตในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี กล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ ซึ่งราษฎรที่ได้รับสิ่งของพระราชทาน ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างมาก


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู