นครพนม (ชมคลิป) รวมน้ำใจ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้อำเภอธาตุพนม เฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง

 


วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่บ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 6 บ้านยางคำ ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันประกอบพิธีส่งมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่จังหวัดนครพนมได้บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวนางอารมณ์ เปลื่องปล่าย อายุ 53 ปี ที่เป็นผู้ยากไร้ ผ่านการสำรวจจากอำเภอธาตุพนม ว่าเป็นผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากนางอารมณ์ อาศัยอยู่ร่วมกันกับบุตรและหลาน ในบ้านไม้อัดเก่า ๆ ที่มีสภาพทรุดโทรม กำลังผุพัง อีกทั้งหลังคารั่วซึม เวลาที่ฝนตกจะต้องคอยหลบฝนจนไม่ได้นอน ทำให้มีความลำบาก และไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยทั้ง 8 ชีวิต มีรายได้จากการขายข้าวจีอยู่ที่หน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่ผ่านมา ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพอย่างอื่น

โดยในการสร้างบ้านใหม่ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการในหลาย ๆ ภาคส่วน ใครสามารถช่วยเหลือในส่วนใดได้ก็แบ่งบันตามที่มี คนละอย่าง 2 อย่าง ไม่ว่าจะเป็น เงินทุนสำหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง หรือบางคนมีอิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ เหล็ก ก็นำมาสมทบเพิ่มเติม บางคนก็มาใช้ความรู้ความสามารถในการเป็นช่าง ช่วยกันการก่ออิฐ ฉาบปูน เทพื้น เชื่อมเหล็กทำโครงหลังคา ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จนทำให้กลายเป็นบ้านที่มาจากน้ำใจของทุกคน ที่ต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

ทั้งด้านการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาสู่ประชาชน ทำให้ทุกคนมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข และทุกหน่วยงานได้น้อมนำพระราชกรณียกิจดังกล่าว มากำหนดเป็นนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งบ้านใหม่ที่ร่วมกันสร้างในครั้งนี้ เป็นบ้านปูนชั้นเดียวหลังคาเมทัลชีท ที่มีความสวยงาม ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องโถง ให้สำหรับ 8 ชีวิต ได้อยู่อาศัย โดยภายหลังการส่งมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติเสร็จแล้ว ทุกคนยังได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ในครั้งเรือน พืชผักสวนครัว และทุนทรัพย์สำหรับใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวอีกด้วย


ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม