หนองบัวลำภู (ชมคลิป) ศรีบุญเรือง เมืองคนดี ทูบีนัมเบอร์วัน สุดยอดระดับยอดเพชร

 


จังหวัดหนองบัวลำภู นำเสนออำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ต่อคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดระดับประเทศตรวจเยี่ยมผลการปฎิบัติงานและเก็บคะแนนการดำเนินงานอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ชื่นชมสุดยอดในระดับพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อม นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นพ.สสจ.หนองบัวลำภู นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง และคณะกรรมการสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมให้การต้อนรับ นายสินชัย ถนอมสิน อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ นายนิธิศ ภู่ชัย อดีตรองผู้อำนวยการสำนักติดตาม ฯสพฐ.ในฐานะคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่”อำเภอศรีบุญเรือง เมืองคนดี ทูบีนัมเบอร์วัน”สุดยอด 3 ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับยอดเพชร

โดยจุดแรกที่ห้องประชุม อสม.ร่วมใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมอำเภอทูบีนัมเบอร์วัน อำเภอศรีบุญเรือง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่เชิงประจักษ์อำเภอศรีบุญเรือง เมืองคนดี ทูบีนัมเบอร์วัน ที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอด 3 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับพื้นที่ โดยในระดับอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE “อำเภอศรีบุญเรือง เมืองคนดี ทูบีนัมเบอร์วัน” ซึ่งอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2

โดยมีนายสะไกร แก้วโสม สสอ.ศรีบุญเรือง พ.ต.อ.สุมิตร นันสถิตย์ ผกก.ศรีบุญเรือง พญ.ธิตาพร ดาวเศรษฐ์ ผอ.รพ.ศรีบุญเรือง และ นางปาลิดา คำพิบูลย์ นายก ทต.โนนสูงเปลือย พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมกิจกรรมภายในห้อง TO BE NUMBER ONE พร้อมกับนำเสนอผลการปฏิบัติงานความก้าวหน้าของโครงการ TO BE NUMBER ONE ก่อนเข้ารับประกวดในระดับประเทศ

โดยคณะอนุกรรมการได้ชื่นชมกิจกรรมและผลงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะการเพิ่มจำนวนเยาวชนให้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE เพื่อจะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดในอำเภอ เบาบางลงภายใต้ยุทธการ “นาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา” ในขณะที่สมาชิกแกนนำและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานชมรม มีผลงานได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานระดับนานาชาติ คือ ได้รับรางวัลเหรียญทอง GOLD MEDAL โครงงานประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ณ ประเทศมาเลเซีย รางวัล SPECIAL AWARD จากประเทศเกาหลีใต้และ ประเทศอินโดนีเซีย รางวัลเหรียญเงิน SPECIAL AWARD จากประเทศญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย ใน การประกวด ณ ประเทศไต้หวัน พร้อมเสนอแนะข้อที่ควรแก้ไขเพื่อให้ได้คะแนนสูงขึ้นในระดับประเทศ

จากนั้นคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดฯลงพื้นที่ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านโคกล่าม-องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ตำบลนากอก ซึ่งอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 โดยมี นายอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอศรีบุญเรือง และนายวุฒิพงษ์ นิลนามะ นายก อบต.นากอก พร้อมสมาชิก ร่วมให้การต้อนรับโดยคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านโคกล่าม-องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ได้นำเสนอกิจกรรมที่ผ่านมาพร้อมชื่นชมกิจกรรมและผลงานที่ผ่านมาโดยเฉพาะการขยายเครือข่ายไยแมงมุม MANGMOOM MODELทั้งในระดับพื้นที่และต่างจังหวัด

จากนั้นคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดฯลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตำบลบ้านทรายมูล ตำบลทรายทอง ซึ่งอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานในระดับดีเด่น โดยมี นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นพ.สสจ.หนองบัวลำภู นายอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอกิจกรรมผลงานในระดับพื้นที่ให้คณะอนุกรรมการฯได้รับฟังพร้อมข้อแสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ และมีพัฒนาการที่ดีในทุกด้าน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ช่วยกันดำเนินการตามโครงการนี้


ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตของโครงการ TO BE NUMBER ONE ก่อนเข้ารับประกวดในระดับประเทศในมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 29-31กรกฏาคม 2565 ณ อิมแพคเมืองธานี ในขณะที่อำเภอศรีบุญเรือง ยังมีชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านหนองแก อยู่ในกลุ่มเพื่อเลื่อนสถานะในปี 2565 เป็นรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 4 และชมรม TO BE NUMBER ONEโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ซึ่งอยู่ในกลุ่มเพื่อเลื่อนสถานะในปี 2565 อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 6

ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่องานประชาสัมพันธ์ ไม่แสวงหาผลกำไรในทางการค้า
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู