ศรีสะเกษ – “ป.สมาน” ใจบุญ มอบน้ำดื่ม “วอเตอร์บอส” 100 แพ็ค หนุนงานเหล่ากาชาด ช่วยเหลือพี่น้อง ปชช. มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

เมื่อเร็วๆนี้ ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานรับมอบน้ำดื่ม ตรา “วอเตอร์บอส” จำนวน 100 แพ็ค จากนายอนุศาสน์ สมาน หรือ ป.สมาน ผู้ประกอบการเต้นท์รถสิบล้อมือสอง หจก.ป.สมานธนโชค เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมถึงผู้ประสบปัญหาอุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

อีกทั้งยังเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยเฉพาะน้ำดื่ม เป็นปัจจัยสำคัญต่อชีวิต เพราะทุกชีวิตขาดน้ำไม่ได้ ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพร่างกายและคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิวิยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน