ร้อยเอ็ด(ชมคลิป)บริษัทมิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด สาขาร้อยเอ็ด มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 3,500 ชิ้น และฉีดพ่น ยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ภายในรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร มณฑลทหารบกที่ 27

ที่หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ธวัชชัยแจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมรองผู้บัญชาการ เสนาธิการ รองเสนาธิการ คณะนายทหาร นายสิบ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้แทนของบริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด สาขาร้อยเอ็ด ในโอกาสเดินทางมามอบ หน้ากากอนามัยจำนวน 3,500 ชิ้น และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อ เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 รองรับนโยบายของรัฐบาล

โอกาสนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวขอบคุณ ไปยังคณะผู้บริหาร บริษัทมิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด สาขาร้อยเอ็ด และตัวแทนของบริษัททุกคน ที่ได้ใส่ใจ และให้ความสำคัญต่อสังคม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้สังคมมีความปลอดภัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัท จะนำสิ่งดีดีสู่สังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป