จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 172ราย พบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ 7 ราย กระจายทุกอำเภอ สธ.แนะงดกิจกรรมรวมกลุ่มในงานพิธีต่างๆ การ์ดอย่าตก


วันที่ 12 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 12 มี.ค. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 165 ราย มีเสียชีวิตสะสม 15 +1ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 5,4112 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 1,130 ราย หายป่วยแล้ว 4,266 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 224 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 159 ราย มี อำเภอเมืองเลย 38 ราย อำเภอนาด้วง 27 ราย อำเภอนาแห้ว 1 ราย อำเภอปากชม 10 ราย อำเภอวังสะพุง 32 ราย อำเภอภูกระดึง 4 ราย อำเภอภูเรือ 3 ราย อำเภอท่าลี่17 ราย อำเภอผาขาว 4 ราย อำเภอเอราวัณ 5 ราย และอำเภอภูหลวง 18 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 172 ราย ข้อมูล ณ วันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 7 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 165 ราย
Cluster ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จำนวน 4 ราย cluster ตำบลภูหอ อำเภกอกูหลวง จำนวน 16 ราย Cluster โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในตำบลกุดป้อง อำเภอเมืองเลย จำนวน 4 ราย Cluster บ้านวังน้ำเย็น ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จำนวน 5 ราย Cluster ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จำนวน 4 ราย Cluster โรงเรียนประถมศึกษาในตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จำนวน 6 ราย Cluster โรงเรียนประถมศึกษาในตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จำนวน 4 ราย
Cluster r งานบายศรีบ้านยางเดี่ยว ตำบลเขาหลวง อำภอวังสะพุง จำนวน 9 ราย Cluster บ้านร่องไผ่ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จำนวน 12 ราย Cluster แคมป์คนงานก่อสร้างบ้านดงน้อย ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จำนวน 5 ราย Cluster งานบุญร้อยวัน ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จำนวน 2 ราย Cluster ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จำนวน 6 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 88 ราย ดังนี้ อำเภอเมืองเลย จำนวน 11 ราย อำเภอภูกระดึง จำนวน 1 ราย อำเภอปากชม จำนวน 10 ราย อำเภอภูหลวง จำนวน 14 ราย อำเภอนาแห้ว จำนวน 1 ราย อำเภอเอราวัณ จำนวน 3 ราย อำเภอท่าลี่ จำนวน 15 ราย อำเภอหนองหิน จำนวน 8 ราย อำเภอวังสะพุง จำนวน 25 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 1,109 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 21 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 426,299 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 394,702 โด๊ส

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /