พิธีต่างๆ การ์ดอย่าตก

จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 126 ราย พบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ 10 ราย กระจายทุกพื้นที่ สธ.แนะงดกิจกรรมรวมกลุ่มในงาน
วันที่ 16 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 16 มี.ค. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 116 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 18 +1ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 5,927 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 1,102 ราย หายป่วยแล้ว 4,807 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 218 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 24 ราย มี อำเภอเมืองเลย 3 ราย อำเภอด่านซ้าย 1 ราย อำเภอนาแห้ว 1 ราย อำเภอวังสะพุง 17ราย อำเภอผาขาว 1 ราย และอำเภอภูหลวง 1 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 126 ราย ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 10 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 116 ราย
Cluster ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุงจำนวน 5 ราย Cluster ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จำนวน 15 ราย Cluster ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จำนวน 7 ราย Cluster บ้านวังน้ำเย็น ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จำนวน 7 ราย Cluster บ้านนุ่งผักก้าม ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จำนวน 5 ราย Cluster ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จำนวน 5 ราย Cluster งานแต่งงานบ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่อำเภอท่าลี่ จำนวน 6 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 69 ราย ดังนี้ อำเภอเชียงคาน จำนวน 14 ราย อำเภอภูหลวง จำนวน 3 ราย อำเภอปากชม จำนวน 11 ราย อำเภอผาขาว จำนวน 2 ราย อำเภอด่านซ้าย จำนวน 1 ราย อำเภอเอราวัณ จำนวน 2 ราย อำเภอท่าลี่ จำนวน 5 ราย อำเภอหนองหิน จำนวน 2 ราย อำเภอวังสะพุง จำนวน 29 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 1,087 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 15 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 428,592 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 395,119 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /