เหรียญมังกรแห่งเมืองพิมาย โคราช โดยทีมงานเดี่ยว คุโรซากิ อุบลฯ

หลวงพ่อเกษม ฐิตธมฺโม เกิดเมื่อวันที่5มีนาคม2472ปี
นักษัตรมะเส็ง ณ.บ้านงิ้ว อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด และบิดา,มารดา พาอพยพย้ายบ้านมาตั้งหมู่บ้านใหม่ ที่บ้านโนนกระเบื้อง ต.นิคม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ปัจจุบัน ท่านเป็นบุตรของ พ่อมึง,แม่ผา พลพันธ์ มีพีีน้องทั้งหมด7คนหลวงพ่อเป็นบุตรคนที่2อุปสมบท ในวันที่22กุมภาพันธ์2533 ที่พระอุโบสถวัดโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โดยมีพระราชสีมาภรณ์เป็นพระอุปัชฌาย์(สมณศักดิ์ปัจจุบันพระธรรมวรนายกที่ปรึกษา จ.นครราชสีมา) พระครูโอภาสกิตติคุณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาบุญถม ชวนปญโญ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
-วิทยฐานะ จบชั้นประถมศึกษาปีที่4และนักธรรมชั้นเอก เมื่อท่านบวชได้ถึงพรรษาที่4ได้แสวงหาในสายกรรมฐานและได้เข้าศึกษาวิชาจากวิปัสนากรรมฐานที่วัดหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ จากพระเดชพระคุณฯ?ท่านเจ้าคุณพระธรรมธีรราชมหามุนี(เจ้าคุณโชดก)เป็นพระอาจารย์ฝึกสอนถึง3พรรษา หลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาศึกษาธรรมพระปริยัติธรรม ธรรมบาลีที่วัดดาวคะนอง จบไวยากรณ์บาลีจนถึงแก่นแท้ จึงขอละพระอาจารย์ใหญ่เดินทางมาศึกษาธรรมสายกรรมฐานที่วัดถ้ำโพธิสัตว์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จนถึงแก่นแท้ธรรม จึงตัดสินใจธุดงค์หาฝึกสายวิชาในแถบสายอิสานเรื่อยมา(หลวงปู่ไม่ขอเอ่ยที่) จนกระทั่งได้รับอาราธนานิมนต์ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดป่าผาสวรรค์ บ้านโป่งช้าง อ.แก้งค้อ จ.ชัยภูมิ จนถึงปี2560ทางชาวบ้านโนนกระเบื้องพร้อมใจกัน อาราธนานิมนต์ลงมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดโนนกระเบื้อง ต.นิคม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เพื่อมาปกครองพัฒนาบ้านเกิดตน จนหลวงปู่ท่านได้นำพาชาวบ้านจัดงานฉลองพระอุโบสถปิดทองลูกนิมิตรสำเร็จในปี2561และสร้างศาลาหลังใหม่ในปีเดียวกัน  #สายวิชาครูบาอาจารย์ หลวงปู่ชัดเจน อยู่เรียนจนแตกฉานในแต่ละที่ที่หลวงปู่ท่านไป จนถึงสายอิสานที่หลวงปู่ไม่เอ่ยเล่าให้ฟัง ถือว่าเป็นเกจิอีกรูปที่คมในฝักอย่างแท้จริง