หนองบัวลำภู-ดร.ประยูรฯ นำอำเภอเมืองลุ่มภู ก้าวสู่ศูนย์ราชการสะดวก“อำเภอมั่นคง ปลอดภัย”

ยกระดับงานบริการประชาชนเพื่อความยั่งยืน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ “อำเภอดำรงธรรม” พร้อม”อำเภอมั่นคง ปลอดภัย”ก้าวสู่ศูนย์ราชการสะดวก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันก่อน ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายพนมไพร ศรีสะอาด ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยช่างฯและผู้ใหญ่บ้านได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องการรุกล้ำลำห้วยสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้ดำเนินการดังกล่าวทำความเข้าใจและตกลงกันด้วยดี โดยในการดำเนินการลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นภารกิจหลักเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อยกระดับงานบริการประชาชนเพื่อความยั่งยืน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ “อำเภอดำรงธรรม” โดยการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ก้าวสู่ ศูนย์ราชการสะดวก ตามนโยบายต่อไป
และในวันเดียวกัน ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้นำยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางการขับเคลื่อนของจังหวัดหนองบัวลำภู และดำเนินการตาม 10 Flagships to DOPA All Smart 2022 “อำเภอมั่นคง ปลอดภัย” ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : หมู่บ้านมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยได้มอบหมายให้นายสุรชาติ ชัยทองดี ปลัดอำเภอ จัดชุดปฏิบัติการ แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ซึ่งได้มีการสืบทราบข้อมูลและได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงเชื่อได้ว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาเสพติด จึงได้ให้ชุดปฎิบัติการ ซึ่งสามารถจับกุมเยาวชนชาย อายุ 17 ปี ในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย และมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้าจำนวน 955 เม็ดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ดร.ประยูรฯ นอ.เมืองหนองบัวลำภู กล่าวว่าในการดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะได้ปฎิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล จังหวัดหนองบัวลำภู และเป็นการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการปกครอง (10 Flagships to DOPA All Smart 2022 “อำเภอมั่นคง ปลอดภัย” ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : หมู่บ้านมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด และเพื่อไม่ให้ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของประชาชน อีกด้วย
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู