อบจ.หนองบัวลำภู ส่งเสริมกลุ่มแปรรูปปลาและเนื้อสัตว์


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านท่าลาด ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานเปิดโครงการส่งเสริมการแปรรูปปลาและเนื้อสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางศรัณยา สุวรรณพรหม รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู นางสุภี พระสว่าง ส.อบจ.หนองบัวลำภู เขต อำเภอโนนสัง นายศรายุทธ ศิริสถิตย์ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.หนองบัวลำภู และ นายสมคิด พระสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการแปรรูปปลาและเนื้อสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าโครงการส่งเสริมการแปรรูปปลาและเนื้อสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นโครงการที่ อบจ.หนองบัวลำภู ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2564 ของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายที่จะหนุนเสริมอาชีพกลุ่มการแปรรูปปลาและเนื้อสัตว์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งการอบรมประกอบไปด้วยการสร้างบรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ รวมถึงสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
เพื่อให้กลุ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านท่าลาด สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปขายและจำหน่ายในท้องตลาดได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา และต้องยอมรับว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านท่าลาด แห่งนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับการยอมรับในตลาดทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดมานานร่วม 20 ปี โดยได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีการบรรจุภัณฑ์สามารถนำไปรับประทานได้นานกว่าที่ผ่านมา และที่สำคัญวัตถุดิบส่วนใหญ่ได้มาจากแหล่งน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ ให้เป็นที่รู้จักและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดหนองบัวลำภู มาอย่างต่อเนื่อง
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู