จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 73 ราย พบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ 4 ราย กระจายทุกพื้นที่


วันที่ 20 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 20 ก.พ. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 70 ราย เสียชีวิตสะสม 6 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 3,267 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 803 ราย หายป่วยแล้ว 2,452 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 865 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 139 ราย มีอำเภอเมือง 14 ราย อำเภอนาด้วง 4 ราย อำเภอภูหลวง 1 ราย อำเภอเชียงคาน 71 ราย อำเภอปากชม 1 ราย อำเภอวังสะพุง 44 ราย อำเภอท่าลี่ 1 ราย อำเภอกระดึง 2 ราย และอำเภอเอราวัณ 1 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลยติดเชื้อรายใหม่ 78 รายข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 3 รายติดเชื้อในจังหวัด 70 ราย
Cluster โรงเรียนเทศบาลในตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จำนวน 12 รายCluster ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้ายจำนวน 7 จำนวน 12 รายราย Cluster งานศพในตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จำนวน 3 ราย Cluster ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ในอำเภอเอราวัณ จำนวน 6 ราย
Cluster อื่นๆจำนวน 42 ราย ดังนี้ อำเภอนาด้วง จำนวน 2 ราย อำเภอวังสะพุง จำนวน 7 รายอำเภอเชียงคาน จำนวน 2 ราย อำเภอภูหลวง จำนวน 2 รายอำเภอปากชม จำนวน 13 รายอำเภอผาขาว จำนวน 3 รายอำเภอด่านช้าย จำนวน 7 ราย อำเภอเอราวัณ จำนวน 1 ราย
อำเภอนาแห้ว จำนวน 3 ราย อำเภอหนองหิน จำนวน 1 รายอำเภอท่าลี่ จำนวน 1 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 778 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 24 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 1 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กั00บ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 414,372 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 388,278 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย