ศรีสะเกษ – อย.ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอาหารแปรรูปมาตรฐาน GMP รายใหม่ มุ่งเน้นคุณภาพ-ผู้บริโภคปลอดภัย

อย.ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอาหารแปรรูปมาตรฐาน GMP รายใหม่ มุ่งเน้นคุณภาพ-ผู้บริโภคปลอดภัย

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ บริษัท ฟาร์มธารทอง ( 2543) จำกัด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์ มาตรฐาน GMP โดยมี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด พร้อมด้วย น.ส.ประภาณิธิ อ่วมพันธ์เจริญ เจ้าของกิจการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า อย.มุ่งเน้นให้บริการด้วยระบบการทำงานแบบดิจิทัล ทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทาง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมุ่งเน้นผู้บริโภคปลอดภัย

จากการเยี่ยมชมโรงงานในวันนี้ ต้องชื่นชม บริษัท ฟาร์มธารทอง (2543) จำกัด ที่พัฒนาสถานที่ผลิตอาหารได้ตามมาตรฐาน GMP และยื่นขออนุญาตผ่านศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับการรับรองเป็นศูนย์ราชการสะดวกระดับ ก้าวหน้า โดยพัฒนากระบวนงานปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาอนุญาตตามนโยบายของง อย. ผ่านระบบ E-SUBMISSION

พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรม Smart FDA SISAKET และ SISAKET FOOD STUDY ร่วมกับการบูรณาการทีมเครือข่าย ให้คำแนะนำและตรวจประเมินระยะไกล Remote Audit ถือเป็นการยกระดับการให้บริการ ทำให้ผู้ประกอบการได้รับอนุญาตสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลารอคอย ส่งเสริมเศรษฐกิจจังหวัดได้ และมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ จำหน่ายสู่ผู้บริโภคในจังหวัดศรีสะเกษ มีความปลอดภัยในขั้นต้นตามมาตรฐาน GMP

อย่างไรก็ตาม อย. คำนึงถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ เชิดชูสถานประกอบการดีได้มาตรฐาน GMP มีจริยธรรมเด่นช่วยเหลือดูแลสังคม ด้วยรางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ด เพื่อเป็นแรงจูงใจ ดังนั้น มั่นใจได้ว่า อย. จะยกระดับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน