อุดรธานี – ร.13 พัน.2 จัดกิจกรรม “ โครงการตู้แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 ”

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้ให้กำลังพลของหน่วยดำเนินการจัดกิจกรรม “ ตู้แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 ” ที่บริเวณหน้าประตูทางเข้ากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีประชาชนมาร่วมบริจาคสิ่งอุปโภค – บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง บรรจุใน “ ตู้แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 ” เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯและประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) โดยมีประชาชนชุมชนรอบค่าย ประชาชนที่สัญจรผ่านไป เข้ามารับเครื่องอุปโภค – บริโภค อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการในการปฏิบัติตามมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) อย่างเคร่งครัด จากการดำเนินการจัดกิจกรรม “ ตู้แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 ” ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกดีใจ พร้อมได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในเวลาที่ประชาชนเดือดร้อน โดยการจัดกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อส่วนรวมแบบนี้ขึ้น

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13