กาฬสินธุ์-นำรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทานตั้งจุดคัดกรองเชิงรุก


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และฝ่ายปกครองนำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานออกบริการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาขน ขณะที่คลัสเตอร์โอมิครอนเชื่อมสองสามีภรรยา-ร้านอาหารในตลาดโรงสีพบป่วยเพิ่มอีก 27 ราย และลามไปยังการแสดงดนตรีอีก 11 ราย
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายแพทย์สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย นายศิริศักดิ์ บุญไชยแสน สาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นางสาวนงนุช โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคต่อต่อสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ คณะแพทย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และอสม.ร่วมกันลงพื้นที่ทำงานการตรวจค้นหาเชิงรุก โดยนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน 3 คันออกให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง หรือ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน รวมทั้งบุคคลที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่ปรากฏในไทน์ไลนตามสถานที่ต่างๆของผู้ป่วยยืนยัน
โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นคลัสเตอร์สายพันธุ์โคมิครอน ที่มีความเชื่อมโยงกับสองสามีภรรยากลับจากประเทศเบลเยียม และร้านอาหารกึ่งผับในตลาดโรงสี เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยการคัดกรองเชิงรุกในวันนี้มีเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจำนวน 1,500 คน ออกให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ขณะที่ศูนย์อำนวยการต้านโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อล่าสุดวันนี้ พบมีผู้ป่วยรายใหม่ 43 ราย ในจำนวนนี้เป็นคลัสเตอร์เชื่อมโยงกับสองสามีภรรยากลับจากต่างประเทศ และร้านอาหารในตลาดโรงสี เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 27 ราย คลัสเตอร์งานแสดงดนตรีหาดแสงจันทร์ อ.สหัสขันธ์ 8 ราย งานแสดงดนตรี ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธุ์ 3 ราย ส่วนที่เหลือพบในพื้นที่ อ.กุฉินารายณ์ 1 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย ใน อ.ยางตลาด อ.นามน อ.เมือง และพบชื้อระหว่างกักตัวใน อ.กมลาไสย 1 ราย
อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับสองสามีภรรยาและร้านอาหารในตลอดโรงสี เบื้องแล้วกว่า 150 ราย และคาดว่าส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์โคมิครอน ส่งผลให้ จ.กาฬสินธุ์มียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 10,553 ราย หายป่วยแล้ว 10,229 ราย กำลังรักษา 251 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 73 รายเท่าเดิม