เลย(ชมคลิป)รมว.อุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่ ม.ราชภัฏเลย ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

รมว.อุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่ ม.ราชภัฏเลย ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

วันที่ 9 ต.ค.63 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ บูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และร่วมมอบนโยบาย หารือการขับเคลื่อนจังหวัดเลย ภายใต้ยุทธศาสตร์รวมไทยสร้างชาติ ร่วมกับ ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวมถึงเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ การออกบูธ นำเสนอผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ การให้ความรู้ด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อีกด้วย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กล่าวว่า โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เป็นโครงการตามมติของคณะรัฐมนตรี โดยจะมีการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ที่เป็นประชาชนในพื้นที่ และนักศึกษารวมทั้งโครงการจะมีการจ้างงานไม่น้อยกว่า 60,000 คน โดยจะมีการจ้างงาน 20 อัตราต่อตำบล เพื่อช่วยในกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ของแต่ละตำบล ผู้ที่ได้รับการจ้างงานจะได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านดิจิตอล ทักษะด้านการเงิน ทักษะด้านสังคมและภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับทักษะเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งเป้าหมายหลักของโครงการนี้ คือ การสร้างอาชีพให้นักศึกษาจบใหม่ ได้มีโอกาสพัฒนา ยกระดับชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รวมไทยสร้างชาติอีกด้วย
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระยะที่ 2 จำนวน 85 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 3 เดือน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /