กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) เกษตรกรพลิกผืนไร่นาเลี้ยงกุ้งก้ามกรามสร้างรายได้งาม

เกษตรกรชาวอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลิกผืนพื้นที่จากการปลูกข้าวและทำไร่อ้อยปรับเปลี่ย…

Read More

ร้อยเอ็ด – “อย่าหาทำ” อบต.หนองพอก โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสมาชิกสภาฯ และจิตอาสาฯ ออกลุยเก็บขยะทิ้งเกลื่อน

ตามที่มีประชาชนร้องเรียนว่า มีคนมักง่าย แอบนำขยะมาทิ้งบริเวณริมทางหลวงสายร้อยเอ็ด – …

Read More

เลย (ชมคลิป) แม่ทัพภาคที่ 2 มอบหมายให้เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ เน้นดูแลสุขภาพในช่วงอากาศร้อน

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบหมายให้เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ เน้นดูแล…

Read More

ขอนแก่น (ชมคลิป) ‘ทุเรียนคอมมิวนิสต์’ ครูเกษียณ โค่นต้นยางพารา ปลูกทุเรียนหมอนทองแห่งแรกพื้นที่ “ภูโน” ขายดีไม่พอสั่งจอง

ครูเกษียณ โค่นต้นยางพารา ปลูกทุเรียนหมอนทองแห่งแรกพื้นที่ “ภูโน” เขตพื้นที่การดูแลของกลุ่ม…

Read More