นครพนม-สมัครนายก อบจ. และ ส.อบจ. นครพนม วันแรกคึกคัก มีผู้สมัคร 3 ราย พรรคใหญ่หนุนสู้ศึก


วันที่ 2 พ.ย. 63 ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นำโดยนายสมเกียรติ ศิริตัน ปลัดอบจ.ในฐานะ ผอ.กกต.อบจ.นครพนม ได้จัดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นวันแรก โดยมีนายสมพล พงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดนครพนมและหัวหน้าส่วนราชการร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายก อบจ.นครพนม และ ส.อบจ.นครพนม มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.นครพนม 3 คน คือ หมายเลข 1 นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ (กลุ่มคณะก้าวหน้านครพนม) โดยมี พรรคก้าวไกล เป็นผู้สนับสนุน หมายเลข 2 นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ (กลุ่มนครพนม ร่วมใจ) โดยมีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้สนับสนุน หมายเลข 3 ดร.สมชอบ นิติพจน์ (กลุ่มรวมพลังเพื่อไทย เพื่อนครพนม) โดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นผู้สนับสนุน สำหรับผู้สมัคร ส.อบจ.ของแต่ละกลุ่ม ครบจำนวน 30 คน ทุกกลุ่ม
นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ ผู้สมัครนายก อบจ.นครพนม หมายเลข 1 กล่าวว่า วันนี้ตนพร้อมคณะผู้สมัคร ส.อบจ.ทั้ง 30 เขต ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร สาเหตุหลักที่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาทำหน้าที่ นายก อบจ.นครพนม เพราะเป็นคนนครพนม เห็นสภาพปัญหาของชาว จ.นครพนม ที่ผ่านมาแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร ดังนั้นเมื่อมาพิจารณาดูขอบเขตของ อบจ. มีอำนาจที่จะดำเนินการจัดกิจการสาธารณะให้กับประชาชนชาวนครพนม ได้ทั้งจังหวัด มีความมั่นใจในคณะเรา ก้าวหน้านครพนม นั้น เราจะมุ่งดำเนินการ หากประชาชนให้โอกาส ที่สำคัญจะทำให้การบริหารจังหวัดนครพนม มีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในความต้องการที่จะเสนอแนวทางต่าง ๆ สิ่งสำคัญคือ ปัญหาปากท้อง นครพนมมีความพร้อมทุกอย่าง เหลือเพียงผู้นำที่จะมาทำการต่อยอด ตนเชื่อว่า ตนสามารถที่จะนำพาชาวนครพนมไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าแน่นอน ตนมีความศรัทธาและเชื่อมั่นแนวทางของคณะก้าวหน้าที่มุ่งทำการเมืองใหม่ โดยที่ยึดแนวทางต้องเป็นการเมืองที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ปัญหาที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ มีรากเหง้าเรื่องเดียวคือมาจากการทุจริตเลือกตั้ง และนำมาสู่การถอนทุนคืน แนวทางของคณะก้าวหน้าต้องการทำการเมืองใหม่ ที่เป็นการเมืองของประชาชน ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและความมุ่งมั่นตั้งใจ ตนได้อาสาทำหน้าที่ทางการเมืองมากว่า 30 ปี กับพี่ชาย อดีต ส.ส. (นายอรรถสิทธิ์ ทรัพยสิทธิ์) ตนยังยืนยันแนวทางด้วยความมุ่งมั่นเหมือนเดิม ขอโอกาสเข้ามาดูแลประชาชนชาว จ.นครพนม ตนมั่นใจว่า จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า แน่นอน
ทางด้าน นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ ผู้สมัคร นายก อบจ.นครพนม หมายเลข 2 กล่าวว่า ในฐานะของคนรุ่นใหม่ คนนครพนมโดยกำเนิด สายเลือดนครพนม มีความพร้อมที่มุ่งมั่นพัฒนา จ.นครพนม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในฐานะของคนรุ่นใหม่ จะดูแลในเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ถนนของ อบจ. ชีวิตความเป็นอยู่สำคัญที่สุด ของพ่อ แม่ พี่น้องชาวจังหวัดนครพนม มีความมุ่งมั่นตั้งใจ โดยเฉพาะความเป็นชาวนครพนม สายเลือดนครพนมโดยกำเนิด แรงบันดาลใจในการที่จะพัฒนาจังหวัดนครพนม เกิดจากอยู่กับคุณพ่อมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน คุณพ่อทำงานให้จังหวัดนครพนมอย่างหนัก รับรู้ รับทราบปัญหาของคนนครพนมเป็นอย่างดี และที่ผ่านมาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทางด้านการเมืองมาโดยตลอด และช่วยเหลือคุณพ่อ (นายศุภชัย โพธิ์สุ) มาโดยตลอด นครพนมมีสิ่งที่ดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 ทิวทัศน์ที่สวยงามของจังหวัดนครพนม พระธาตุทุกพระธาตุในจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะพระธาตุพนม พญาศรีสัตตนาคราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ จ.นครพนม ในความเป็นจริงทุกอำเภอของจังหวัดนครพนม มีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญที่ยังไม่มีการพัฒนา แล้วเรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำตรงนี้ให้ดีที่สุด ให้ทุกอำเภอมีแลนด์มาร์คเป็นของตนเอง การกระจายรายได้สู่ทุกอำเภอ แหล่งท่องเที่ยวที่ทุกอำเภอ คือมีพระธาตุทุกอำเภอ เช่น อ.บ้านแพง ไม่มีพระธาตุ แต่มีภูเขา มีทัศนียภาพที่สวยงาม เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นความสำคัญของจังหวัดนครพนมที่จะต้องใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จะทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่มาลงทุนใน จ.นครพนม ไม่ว่าจะเป็น น้ำ ไฟที่สำคัญ เพื่อจะไปส่งเสริมให้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ประกาศไว้หลายปีแล้ว สำหรับทีมรองนายก อบจ.ทีมของตน คือ นพ.อลงกต มณีกาศ และ นายชูกัน กุลวงษา ทีมนครพนมร่วมใจ เราจะผสมผสานความต่าง ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนจะมาผนึกกำลัง มาผสมผสานกัน เอาสิ่งดี ๆ ที่แต่ละวัยมี ในส่วนของผู้อาวุโสก็จะผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมด สิ่งที่ดี ๆ เราจะเอามาผสมผสานกัน เพื่อพัฒนา จ.นครพนม สัดส่วนของผู้สมัคร ส.อบจ. นครพนม ของกลุ่มนครพนมร่วมใจ เรามีผู้สมัครที่เป็น สุภาพสตรีในทีม รวมทั้ง ผู้สมัครนายกมีทั้งหมด 5 คน เราให้ความสำคัญกับสุภาพสตรีในการเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการบริหารแบบประชาธิปไตย
ด้าน ดร.สมชอบ นิติพจน์ อดีต นายก อบจ.นครพนม ผู้สมัคร หมายเลข 3 กล่าวว่า ถ้าได้รับโอกาสจะทำงานให้เต็มที่ จะพัฒนาอย่างไรให้นครพนมพัฒนาอย่างเจริญก้าวหน้า ได้โปรดให้ความไว้วางใจในการรับสมัครครั้งนี้ ตนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาจังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่อง เพราะอยู่ตรงนี้นาน หวังว่าจะได้รับโอกาสจากชาวนครพนม ถ้าได้รับโอกาส เรื่องส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจ ว่า พรรคไหนเป็นพรรคที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุด ที่ตัดสินใจมาอยู่ตรงนี้ เป็นความต้องการของชาวนครพนมเป็นส่วนใหญ่ เรามาอยู่ตรงนี้จะเชื่อมโยงการพัฒนาจังหวัดนครพนม เป็นเอกภาพ โครงสร้างพื้นฐานการงาน อาชีพ การสาธารณสุข การท่องเที่ยวกีฬา สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ยากจน ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะมีองค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เราต้องโปรโมทของดีนครพนม นครพนมมีริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ยาวที่สุด สวยงามที่สุด มีองค์พญาศรีสัตตนาคราช เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครพนม มีความตั้งใจจะทำสกายวอร์ค รอบ ๆ องค์พญาศรีสัตตนาคราช ทำหอดูดาว ส่งเสริมอาชีพที่ไม่ต้องเริ่มต้นกันใหม่ การปลูกพืชระยะสั้น ระยะยาว 1 ไร่ ได้ 1 แสน ซึ่งเป็นโครงการของ อบจ.อยู่แล้ว ส่งต่อผู้ป่วย ช่วยอุบัติเหตุ คนยากจน ยากไร้ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่นครพนมมีอยู่แล้ว อยากจะทำต่อ อยากทำให้นครพนมมีความโดดเด่น อยากให้ อบจ.เป็นที่พึ่งของประชาชน มีความตั้งใจพร้อมกับทีมงาน รองนายก อบจ. และผู้สมัคร ส.อบจ.ทั้ง 30 เขต
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครพนม