อุบลราชธานี-ศึกเลือกตั้ง อบจ.อุบลฯ คึกคัก วันแรกสมัครชิง นายกฯ 5 คน


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อบจ.อุบลราชธานี มีการเปิดรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวันแรก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สมัครตำแหน่ง นายก. อบจ. มาก่อนเวลา 08.30 น. ถึง 5 ราย จึงต้องทำการจับสลากเลขหมายเลือกตั้ง ผลการจับสลากได้หมายเลขผู้สมัครเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี้
หมายเลข 1 นายเชษฐา ไชยสัตย์
หมายเลข 2 นางสาวนายกแอนสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
หมายเลข 3 นายบัณฑิต วิลามาศ
หมายเลข 4 นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์
หมายเลข 5 นายกานต์ กัลป์ตินันท์
สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มี 25 อำเภอ พื้นที่เขตการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.จำนวน 42 เขตเลือกตั้ง 2,950 หน่วยเลือกตั้ง คนมีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,433,346 คน
//////////////////////