เลย (ชมคลิป) แม่ทัพภาคที่ 2 มอบหมายให้เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ เน้นดูแลสุขภาพในช่วงอากาศร้อน

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบหมายให้เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ เน้นดูแลสุขภาพในช่วงอากาศร้อน
ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดเลย มอบหมายให้ พลตรี สมภพ ภาระเวช เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้โอวาทน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมีพันโท จิรพงศ์ จะรอนรัมย์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 คณะผู้บังคับบัญชา, ผู้ฝึกทหารใหม่, ทหารใหม่ และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ รับฟังบรรยายสรุปการจัดการฝึก
โดยให้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการฝึกของกองทัพบก เพื่อดำเนินการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมเน้นย้ำตามนโยบายแม่ทัพภาคที่ 2 ในเรื่องมาตรการป้องกันโรคลมร้อน (Heat Stroke) โดยเน้นย้ำให้หน่วยฝึกทหารใหม่ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ สร้างความมั่นใจในกระบวนการของกองทัพที่จะดูแลน้องทหารใหม่ เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ตรวจเยี่ยมโรงนอน พบปะทหารใหม่ซึ่งได้พูดคุยไม่ต้องกังวล ดูแลให้เหมือนครอบครัวเดียวกัน โดยน้องๆ ทหารที่เข้าประจำการจะได้รับการฝึกความมีระเบียบวินัย และได้รับสวัสดิการที่ดี ตอบแทนการทำหน้าที่รับใช้ชาติ พบปะตรวจเยี่ยมกับทหารใหม่และผู้ฝึก สอบถามความเป็นอยู่โดยในช่วงแรกที่เข้าสู่รั้วทหาร ทหารใหม่จะต้องมีการปรับตัว ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยมี ผู้ฝึก ครูฝึก และส่วนที่เกี่ยวข้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เชื่อมั่นว่าน้อง ๆ มีความอดทน เพื่อให้การฝึกอย่างมีความปลอดภัย
พร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำให้ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ ให้ยึดถือระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง จะต้องกำกับดูแล อย่างใกล้ชิดจะต้องไม่มีการสูญเสียระหว่างการฝึกในทุกกรณี โดยเฉพาะการสูญเสียจากการลงทัณฑ์ที่ผิดไปจากแบบธรรมเนียมทหาร และการสูญเสียจากโรคลมร้อน โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพร่างกายและภาวะทางจิตใจของทหารใหม่ รวมทั้ง การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19, ไข้หวัดใหญ่ ตลอดห้วงการฝึก ยังคงเน้นการปฏิบัติ ตามมาตรการ DMH โดยเฉพาะในห้วงแรกของการฝึก การใช้สื่อสังคมออนไลน์ จะต้องปฏิบัติ ตามนโยบายของหน่วยเหนืออย่างเคร่งครัด

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย