ขอนแก่น (ชมคลิป) เกษตรจังหวัดขับเคลื่อนองค์กร Young smart farmer เพื่อความยั่งยืน

หน่วยงานบริหารและการจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จ…

Read More