อุบลราชธานี – รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับมอบเตียงดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรมโครงการ “ระบบการแก้ปัญหาการดูแล…

Read More

มหาสารคาม – เปิดแล้วแลนด์มาร์คใหม่ ตลาดวังยาวมาร์เก็ต Wangyao Market กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนมีรายได้

เปิดแล้วแลนด์มาร์คใหม่มหาสารคาม ตลาดวังยาวมาร์เก็ต Wangyao Market กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนมีรา…

Read More

ขอนแก่น – 6 หน่วยงานการศึกษา 90 โรงเรียนไทยจับมือโรงเรียนดังมาเลเซีย ทำข้อตกลงทางวิชาการและพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์

6 หน่วยงานการศึกษา 90 โรงเรียนไทยจับมือโรงเรียนดังรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ทำ MOUแลกเปลี่ยน…

Read More

รายงานพิเศษ (ชมคลิป) “การศึกษาคือการลงทุน” เสียงสะท้อน กองทุน กสศ. อยากให้มีความต่อเนื่อง

ความต้องการของผู้ปกครองที่เด็กนักเรียนได้รับทุนของ กสศ. สะท้อนให้ทราบถึงความต้องการทุนต่อเ…

Read More