หนองคาย – หน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบ กรณีการขุดทำทางเดินเรือและการนำเข้าทรายจาก สปป.ลาว

หน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบด่วน กรณีการขุดทำทางเดินเรือและการนำเข้าทรายจาก สปป.ลาว ของผู้ประ…

Read More