หนองบัวลำภู – พัฒนาชุมชนฯหนองบัวลำภู จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พัฒนาชุมชนฯหนองบัวลำภู จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระ…

Read More

ศรีสะเกษ – ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย ตามแนวปรัชญาของเ…

Read More

ขอนแก่น (ชมคลิป) “CEA ขอนแก่น” เปิดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 โชว์ไอเดียอีสานสู่ศักยภาพการออกแบบระดับประเทศ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่าย เปิดเทศกาลอีสานส…

Read More