หนองคาย-แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กำลังป้องกันชายแดน

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กำลังป้องกันชายแดน กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และผู้ปฏิบัติงานตั้งจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย
พลโทสวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล พร้อมทั้งมอบของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานป้องกันชายแดน เพื่อขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนที่เดินทางกลับมาฉลองปีใหม่ ณ จุดบริการประชาชน ภูกระแต ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของบำรุงขวัญพบปะ อวยพรปีใหม่ กำลังพลป้องกันชายแดน ณ ฐานปฏิบัติการ กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2105 อำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย โดยมี พลตรี ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ
พลโทสวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย ในการปฏิบัติงานด้านชายแดนที่ผ่านมา และได้กล่าวอวยพรปีใหม่ เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมตรวจเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน หากมีอุบัติเหตุหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือ ก็สามรถเข้าช่วยเหลือได้ทันที เพื่อลดการบาดเจ็บรุนแรงและสูญเสียชีวิต นอกจากนั้น ยังได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว การลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในประเทศ และการกระทำสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ที่อาจอาศัยช่วงเทศกาลปีใหม่ลักลอบนำเข้าตามช่องทางธรรมชาติ ตามแนวชายแดนลำแม่น้ำโขงในพื้นที่รับผิดชอบ มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศตามแนวชายแดน ซึ่งเสียสละเวลาในการที่ไม่ได้กลับไปหาครอบครัว ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อไป:ภาพ-ข่าว-ฤาษีลภ-ปวีณา-ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดหนองคาย