บึงกาฬ- กองบังคับการควบคุมที่ 2 ร่วมให้การต้อนรับและปฏิบัติภารกิจกับแม่ทัพภาคที่ 2

 

 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13) มอบหมายให้ พันเอก ปฏิวัติ ชื่นศรี รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 ร่วมให้การต้อนรับและปฏิบัติภารกิจกับ พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย โดยได้ทำการเข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนภูกระเเต ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย และได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ อวยพรปีใหม่ให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เเละหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย และในวันเดียวกันนี้ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2105 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและมอบสิ่งของบำรุงขวัญ พร้อมทั้งได้พบปะ ให้โอวาทและอวยพรปีใหม่ให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป จากการที่แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะฯ ได้เข้าทำการตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฯ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชนและประจำฐานปฏิบัติการมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและมีความรู้สึกดีใจ ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไป – มาได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด รวมถึงการปฏิบัติงานป้องกันชายแดนและความมั่นคงของประเทศอย่างเต็มขีดความสามารถ

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13