ขอนแก่น (ชมคลิป) “CEA ขอนแก่น” เปิดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 โชว์ไอเดียอีสานสู่ศักยภาพการออกแบบระดับประเทศ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่าย เปิดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 นำเสนอผลงานผ่านอัตลักษณ์ท้องถิ่นภายใต้แนวคิด “เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง” เพื่อโชว์ศักยภาพการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานมาสร้างสรรค์และต่อยอดในรูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอีสาน ด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบันเทิง และ อุตสาหกรรมหัตถกรรมและงานฝีมือ คาดกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค 

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 1 เมษายน 2566 ที่สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 Isan Creative Festival 2023 โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ธีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน สถานบันการศึกษา และเครือข่ายนักสร้างสรรค์ ร่วมในการเปิดงาน โดยงานนี้กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ใจกลางเมืองขอนแก่น ย่านกังสดาล และย่านศรีจันทร์ ระหว่างวันที่ 1 – 9 เมษายน 2566

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้จัดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพความสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน ผ่านเครือข่ายกลุ่มสาขาอาชีพสร้างสรรค์ต่าง ๆ ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมา การจัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและได้รับความนิยมจากผู้สนใจทั้งในจังหวัดขอนแก่นและผู้สนใจจากภูมิภาคอื่น สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 CEA ได้กำหนดรูปแบบกิจกรรมภายใต้ธีม “เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง” หรือ “Regional (enlight) sation” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนอีสานเข้าใจ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงแสดงศักยภาพของอีสานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักที่โดดเด่น ได้แก่ อุตสาหกรรมบันเทิง อาหาร และงานหัตถกรรม พร้อมส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้และโอกาสใหม่ทางธุรกิจ CEA หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดเทศกาลฯ จะเป็นพลังสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และช่วยยกระดับศักยภาพภูมิปัญญาของชาวอีสาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงธุรกิจสร้างสรรค์และการสร้างโอกาสใหม่ที่เป็นจุดแข็งของภูมิภาคนี้ อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและผลกระทบเชิงบวกต่อการท่องเที่ยวของประเทศโดยรวมอีกด้วย ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.Isancreativefestival.com, FB/IG : Isancreativefestival, Line: @isancf

ด้านนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่า การจัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กับจังหวัดขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่น ที่ได้ร่วมกันจัดเทศกาลฯ สำคัญนี้ขึ้นอีกครั้ง โดยในช่วงปีที่ผ่านมา CEA และเทศบาลนครขอนแก่น รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการย่านศรีจันทร์ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ย่านศรีจันทร์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ศรีจันทร์เป็นย่านที่ดีที่สุด สำหรับ “ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยล่าสุดมีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นกับพื้นที่นี้ เพราะเริ่มมีองค์กรขนาดใหญ่ระดับประเทศเข้ามาตั้งสำนักงาน อย่างเช่น กลุ่มมิตรผล เป็นต้น ซึ่งการจัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 เป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ย่านศรีจันทร์ได้เป็นอย่างดี โดยในปีนี้ ชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี ได้ถูกคัดเลือกจากทาง CEA ในการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่น และปลุกชีวิตของพื้นที่นี้ให้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้ง ภายใต้ชื่อ Re-telling Srichan นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่ทาง CEA ขอนแก่น กำลังร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่น ส่งเสริมย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์และกังสดาลให้เกิดการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ วันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการจัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์

ขณะที่นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ CEA  ได้เลือกจังหวัดขอนแก่นให้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 อีกครั้งของภูมิภาคอีสาน ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอนแก่น นับเป็นจังหวัดสำคัญและยังเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสำคัญทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค เพื่อช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศให้ประสบความสำเร็จในอนาคต ซึ่งการจัดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 นี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเวทีที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ จุดแข็ง และอัตลักษณ์ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน