เกอร์ ศรีสะเกษ จัดสร้างหนังกลองเพลแตกรุ่นแรกเพื่อร่วมทำบุญถวายปัจจัยรักษาธาตุขันธ์หลวงปู่ทองคำ สุวโจ

เกอร์ ศรีสะเกษ (ฉัตร์กวิณทน์ โรจน์ณรงค์กิจ) จัดสร้างหนังกลองเพลแตกรุ่นแรกเพื่อร่วมทำบุญถวายปัจจัยรักษาธาตุขันธ์ หลวงปู่ทองคำ สุวโจ โดยได้รับความเมตาจาก หลวงปู่ทองคำ สุวโจ เมตตามอบหนังกลองเพลเก่าให้ทำวัตถุมงคล หนังกลองเพลแตกรุ่นแรกโดยมีรายละเอียดจัดสร้างดังนี้ ทำเนียบรุ่น หนังกลองเพลแตกหลวงปู่ทองคำ สุวโจ รายการที่ 1 นำฤกษ์ 1.1 รายการนำฤกษ์หนุมาน-รูปเหมือน สังฆาฏิทองคำ,จีวร,เกศา รันเลข 1-32 จัดสร้าง 32 องค์ 1.2 รายการนำฤกษ์พญาครุฑ-รูปเหมือน สังฆาฏิทองคำ,จีวร,เกศา รันเลข 1-32 จัดสร้าง 32 องค์ 1.3รายการนำฤกษ์พระลักษณ์-รูปเหมือน สังฆาฏิทองคำ,จีวร,เกศา รันเลข 1-32 จัดสร้าง 32 องค์ รายการที่ 2 รูปเหมือน 2.1 รายการรูปเหมือน หลังติดแผ่นโลหะนาค รันเลข 1-23 ลุ้นหลังตอก 9 รอบ รันเลข 1-9 รวมจัดสร้าง 32 องค์ 2.2 รายการรูปเหมือน หลังติดแผ่นโลหะเงินจารมือ รันเลข 1-23 ลุ้นหลังตอก 9 รอบ รันเลข 1-9 รวมจัดสร้าง 32 องค์ 2.3 รายการรูปเหมือน หลังติดแผ่นโลหะตะกั่วจารมือ รันเลข 1-23 ลุ้นหลังตอก 9 รอบ รันเลข 1-9 รวมจัดสร้าง 32 องค์ รายการที่ 3 ลุ้นโชค 3.1 รายการลุ้นโชคหนุมานหลังติดจีวรจารมือ รันเลข 1-77 ลุ้น เพ้นสี รันเลข 1-19 รวมจัดสร้าง 96 องค์ 3.2 รายการลุ้นพญาครุฑหลังติดจีวรจารมือ รันเลข 1-77 ลุ้น เพ้นสี รันเลข 1-19 รวมจัดสร้าง 96 องค์ 3.3 รายการลุ้นโชคพระลักษณ์หน้าทองหลังติดจีวรจารมือ รันเลข 1-96 จัดสร้าง 96 องค์ รายการที่ 4 4.1 ตะกรุดโทนหนังกลองเพลแตก รันเลข 1-29 จัดสร้าง 1-29 ดอก 4.2 เหรียญพญาครุฑปี 17 ขวัญถุง รันเลข 1-30 จัดสร้าง 30 องค์ แจกศูนย์จอง พญาโคตรศรีบอง รันเลข 1-79 จัดสร้าง 79 องค์สามารถติดต่อเช่าบูชาได้ที่เฟซบุ๊ก เกอร์ ศรีสะเกษ โทร 095-7966978 ,บอย พิพัฒน์ โทร 099-0637498 ,นัฐวุฒิ อมรนัค โทร 086-4122415

Related posts