ศรีสะเกษ – ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กรอบแนวคิดเศรษฐกิจ BCG

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 (สพป.ศรีสะเกษ.เขต1) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กรอบแนวคิดเศรษฐกิจ BCG โดยมี นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ประธานกลุ่มโรงเรียนโครงสร้างสรรค์มั่นคง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาครุศาสตร์ มรภ.ศรีสะเกษ นางรุ่งรัตน์ สหัสดี ผอ.โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ประธานกลุ่มโรงเรียนโครงการส่งเสริมความมั่นคงฯ กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย คณะครู นักการ และนักเรียน จากกลุ่มโรงเรียนโครงการส่งเสริมความมั่นคงฯ ประกอบด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนพยุห์วิทยา โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ โรงเรียนบ้านหมากเขียบ โรงเรียนบ้านคูชอด และโรงเรียนบ้านหนองไผ่

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และโรงเรียน มีความร่วมมือกันทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ด้านการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่อยู่อาศัย และการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้น่าอยู่ น่าเรียน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว แก่นักเรียน คณะครู บุคลากร ชุมชน และบุคคลภายนอก อีกด้วย.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน

Related posts