มรภ.ศรีสะเกษ ลงนาม MOU พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กูย ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืนในชุมชน

  เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 66 ที่ห้องสุขวิช รังสิตพล ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาการอเนกปร…

Read More

เปิดจองเหรียญรุ่นเปิดบารมี พระครูอรัญญวรานุกิจ วัดอรัญญิกาวาส รายได้เพื่อรักษาธาตุขันธ์องค์หลวงปู่น้อย ฐิตธัมโม

ประวัติหลวงปู่น้อย ฐิตธัมโม โดยสังเขป พระครูอรัญญวรานุกิจ (หลวงปู่น้อย ฐิตธัมโม) อายุ 99 ป…

Read More

(ชมคลิป) ม.ราชภัฏชัยภูมิลงนามบันทึกข้อตกความร่วมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ม.ราชภัฏชัยภูมิลงนามบันทึกข้อตกความร่วมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(MOU) พร้อมนำเกษตร…

Read More

ขอนแก่น (ชมคลิป) ชาวบ้านผลิตโมบายดอกสะแบงขายสร้างรายได้

ชาวบ้านอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รวมกลุ่มผลิตโมบายดอกสะแบงไว้ประดับตกแต่งเฮือนโบราณช่วง…

Read More