ขอนแก่น (ชมคลิป) ชาวบ้านผลิตโมบายดอกสะแบงขายสร้างรายได้

ชาวบ้านอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รวมกลุ่มผลิตโมบายดอกสะแบงไว้ประดับตกแต่งเฮือนโบราณช่วงสงกรานต์ พร้อมจำหน่ายขายสร้างรายได้งาม

ที่บ้านหัวนา ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันนำดอกสะแบง ที่มีสีแดงสวยงาม มาคัดเลือกเอาเฉพาะดอกที่มีสภาพสมบูรณ์ นำมาร้อยเรียงเป็นเส้นความยาวกว่า 3 เมตร แล้วจึงร้อยเข้ากับเครื่องจักสานไม้ไผ่เป็นโมบายสวยงาม ก่อนจะนำไปประดับตกแต่งภายในเฮือนโบราณ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพความสวยงามบนถนนสายดอกสะแบง ส่วนหนึ่งก็จะนำไปจำหน่ายให้กับผู้สนใจด้วย

นายกองโทพิชัย วันตา นายอำเภอหนองเรือกล่าวว่า ปีนี้จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานสงกรานต์วิถีไทบ้าน ที่เฮือนโบราณอีสาน บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2566 มีกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของงาน ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จึงได้ให้แต่ละอำเภอนำดอกสะแบง ซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นและมีสีแดงสวยงามและหาได้ง่าย มาร้อยเรียงให้สวยงามและนำมาประดับตกแต่งในเฮือนโบราณ ของแต่ละอำเภอให้สวยงาม เฉพาะอำเภอหนองเรือขณะนี้ผลิตได้มากกว่า 3 พันเส้นและเมื่อรวมทั้งจังหวัดอาจจะมีมากถึง 1 แสนเส้น นั่นหมายถึงทั่วบริเวณจัดงานจะเต็มไปด้วยดอกสะแบงบานสะพรั่งทั้งงานให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามและเก็บภาพความประทับใจ หลังจากที่ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันผลิตโมบายดอกสะแบงแล้ว ได้มีผู้ที่สนใจอยากได้โมบายดอกสะแบงขนาดเล็กเพื่อไปประดับตกแต่งบ้านพัก หรือร้านค้ากันเข้ามาจำนวนมาก จนผลิตไม่ทัน ราคาก็ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพัน ขึ้นอยู่กับขนาดและความต้องการของลูกค้า ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เฉลี่ยคนละหนึ่งพันบาทต่อวัน ถือเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าแล้งได้อีกทางหนึ่ง