ขอนแก่น – ผบ.ร.8 ใส่ใจดูแลห่วงใยน้องทหารกองประจำการ พากลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัว ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ คลายความกังวล ในช่วงโควิด – 19

วันที่ 19 พ.ค.64 ที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบัน พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8(ผบ.ร.8) ใส่ใจดูแลห่วงใยน้องทหารกองประจำการ พาน้องเล็กของหน่วยกลับบ้านกราบพ่อที่ป่วย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ตามนโยบาย ผบ.ทบ. โดยได้ให้กำลังพลจัดยานพาหนะของหน่วยพาพลทหาร ชินวัช พินไธสง ทหารกองประจำการเดินทางกลับไปเยี่ยมบิดาที่ป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 และแพทย์ให้กลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน ในวันที่ 12 พ.ค.64 ณ บ้านเลขที่ 32 หมู่ 7 บ.เล้า ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ซึ่งผู้ป่วยยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล และครอบครัว ในการดำเนินกิจกรรมยังคงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร