นครราชสีมา (ชมคลิป) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะ มอบหมวก และเข็มชั้นปี แก่นักศึกษ…

Read More

รองพ่อเมืองศรีสะเกษ วางศิลาฤกษ์ สร้างพระพุทธไสยาสน์บรรพรต “พระนอน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม

รองพ่อเมืองศรีสะเกษ วางศิลาฤกษ์ สร้างพระพุทธไสยาสน์บรรพรต “พระนอน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเช…

Read More