เจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการและประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทส. จ.อุบลฯ ล้างทำความสะอาด วัดบ้านช่างหม้อ ซึ่งมีดินเหนียวตกตะกอนหลังน้ำลดในบางพื้นที่แห้งกร้าน เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งได้ทำการเก็บกวาด และขยะขนย้ายอุปกรณ์ชำรุดเสียหายจากน้ำท่วม ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม

ที่ วัดบ้านช่างหม้อ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวย…

Read More