เจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการและประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทส. จ.อุบลฯ ล้างทำความสะอาด วัดบ้านช่างหม้อ ซึ่งมีดินเหนียวตกตะกอนหลังน้ำลดในบางพื้นที่แห้งกร้าน เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งได้ทำการเก็บกวาด และขยะขนย้ายอุปกรณ์ชำรุดเสียหายจากน้ำท่วม ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม

ที่ วัดบ้านช่างหม้อ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการและประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุบลราชธานี นำโดย นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำอุปกรณ์ทำความสะอาด ลงพื้นที่ Big cleaning ทำความสะอาด ส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการและประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแห่งนี้ เกิดจากการรวมใจเป็นหนึ่งของ 8 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ ซประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี / สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 / สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 / สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 / สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 / สวนสัตว์อุบลราชธานี และ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี ซึ่งการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม นับเป็นภาระกิจที่สำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข คอยอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน ไม่ทอดทิ้งกันในยามที่ทุกข์ยาก

ภาพ/ข่าว:(วิชิต)วัชรพล มีสวัสดิ์ อุบลราชธานี