ขอนแก่น – พัฒนาชุมชนอำเภอชุมแพ ร่วม Kick Off จังหวัดขอนแก่น เปิดปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 45 วัน ปลูกผักสวนครัว

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 10 พ.ย.65 ที่หนองน้ำสาธารณะโสกก้อง บ้านโสกก้อง หมู่ 6 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 45 วัน ปลูกผักสวนครัว รณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพรต้านภัยโควิด 19 โดยมีนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นางสาวสุพิชา สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ ดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งในพื้นที่อำเภอชุมแพ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรต่างๆ ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการ ด้วยการ ปลูกพืชผักสวนครัว จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้ ถั่วฝักยาว ถั่วพลู พริก มะเขือ กะหล่ำปลี ผักชี กระเทียม บวบเหลี่ยม และกระเจี๊ยบ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในพื้นที่ และยังได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนภายในครัวเรือนขึ้น ก่อนที่ทางพ.ท.สรเชษฐ ดีเอื้อ ผบ.ร.8 พัน.2 ได้นำเมล็ดพันธ์ผัก จากกองพันทหารราบที่ 8 กรมทหารราบที่2 (ร.8 พัน 2) ค่ายมหาศักดิพลเสพ “โครงการทหารพันธุ์ดี” จำนวน 12 ชุด มอบให้กับผู้นำ ทั้ง 12 หมู่บ้าน ตำบลวังหินลาด

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า อำเภอชุมแพ มีครัวเรือนเป้าหมายในการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งขณะนี้ดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัวจำนวน ไม่น้อยกว่า 10 ชนิดแล้ว ครบทุกครัวเรือนแล้ว และจะมีการรณรงค์ให้จัดทำถังขยะเปียกครบทุกครัวเรือนต่อไป และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นได้มีการจัดทำกรอบแนวทางจังหวัดขอนแก่นในการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 45 วัน ปลูกผักสวนครัว รณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพรต้านภัย COVID-19 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สู่การเป็นทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง