มรภ.ศรีสะเกษ ขุดรากเหง้ามรดกทางวัฒนธรรม สู่การเรียนรู้นอกตำรา ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21

เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศรีสะเกษ) ดร.ชูวิ…

Read More

ศรีสะเกษ-รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

เมื่อเร็วๆนี้ ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์…

Read More