ศรีสะเกษ(ชมคลิป)นอภ.อุทุมพรพิสัย เปิดกิจกรรม “โคก หนอง นา โมเดล”

นอภ.อุทุมพรพิสัย เปิดกิจกรรม “โคก หนอง นา โมเดล” พัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เน้นหลักป…

Read More

ขอนแก่น-โรงพยาบาลชุมแพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ คว้า 3 รางวัลสำคัญ

โรงพยาบาลชุมแพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ คว้า 3 รางวัลสำคัญ ในการประชุมคณะกรรมการวาง…

Read More