(ชมคลิป) กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์เมืองฟ้าแดดสงยาง

  จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงย…

Read More

ขอนแก่น – นายอำเภอน้ำพองผสมปูน ปูกระเบื้องให้บ้านผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

  นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาก…

Read More

ร้อยเอ็ด (ชมคลิป) จิตอาสาธวัชบุรี ทำดีเพื่อสังคม”รื้อบ้านเก่า เตรียมสร้างหลังใหม่ให้ผู้ด้อยโอกาส

  นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอธวัชบุรี เป็นประธาน นำจิตอาสาและประชาชน ร่วมกันทำความด…

Read More

อุดรธานี – บริจาคโลหิต ตามโครงการ ”PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี”

  พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ร่วมกับ ผู้บังคับหน่วยรอง กร…

Read More

หนองคาย- บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) จัดกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองในยามขาดแคลน

กกล.สุรศักดิ์มนตรี โดย บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) จัดกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองในยาม…

Read More

หนองบัวลำภู – น้ำใจ นายกฯ ของ อปท.ศรีบุญเรือง มอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้อำเภอศรีบุญเรือง

  ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นาย…

Read More

อุดรธานี – ร.13 พัน.3 ช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่อำเภอเพ็ญ

ร.13 พัน.3 ช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี พันโท บริสุท…

Read More

อุดรธานี –  ร.13 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ “ครบรอบ 67 พรรษา” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหาราบที่…

Read More