อุดรธานี (ชมคลิป) ผบ.ร.13 พัน.2 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านทหารใหม่ เตรียมชุดช่างซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน

ผบ.ร.13 พัน.2 สนองตอบนโยบายทัพบก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 ที่มีฐานะยากจน เตรียมชุดช่างหน่วย เข้าไปช่วยซ่อมแซมปรับปรุง เร่งด่วน ในพื้นที่ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี


พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วย คุณ ศศิชา สาริยา ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมบ้านทหารใหม่ที่มีฐานะยากจน จำนวน 1 ราย คือ พลฯ วรพล ยุระเทศ ทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 ณ บ้านเลขที่ 57/1 หมู่ 5 บ.ผาสิงห์ ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ได้พบปะพูดคุยกับบิดา, มารดา และญาติ พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวขั้นต้น เป็นขวัญให้ทหารใหม่ได้มีขวัญและกำลังใจในการฝึก รวมถึงคลายความกังวลใจที่ห่างจากครอบครัวเพื่อมารับใช้ชาติ
ทั้งนี้ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้สั่งการให้ชุดช่างของหน่วย เข้าประมาณการซ่อมบ้าน พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเข้าไปช่วยซ่อมแซมปรับปรุงบ้านของพลทหาร เพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน“

ภาพข่าว //ร.13 พัน.2