หนองบัวลำภู – อำเภอศรีบุญเรือง รวมพลัง 7 ภาคีเครือข่าย สร้างบ้านใหม่มูลค่าร่วม 1 แสนบาทให้ครอบครัวอบอุ่น

นายอำเภอศรีบุญเรือง รวมพลัง 7 ภาคีเครือข่าย สร้างบ้านใหม่มูลค่าร่วม 1 แสนบาทให้ครอบครัวอบอุ่น เจ้าคณะอำเภอเมตตาเจิมบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมใจเทิดพระเกียรติในหลวงของแผ่นดิน

ที่บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง ดร.พิสิษฐ์ คงผดุง รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นายวีระชัย พลเขต นายก อบต.ศรีบุญเรือง นางรุจิรา จรกระโทก ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง เกษตรอำเภอศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีบุญเรือง


หัวหน้าส่วนราชการของอำเภอศรีบุญเรือง คณะแม่บ้านมหาดไทย เขตอำเภอศรีบุญเรือง คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีบุญเรือง ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีบุญเรือง 2 ส.อบจ.และ อดีต ส.อบจ.หนองบัวลำภู เขตอำเภอศรีบุญเรือง กำนันตำบลศรีบุญเรือง นางบุญตา งามวัฒนากุล ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 ผู้แทนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมในพิธีนี้ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปริยัติโชติกา เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมลงพื้นที่เพื่อส่งมอบบ้าน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ให้กับครอบครัวของนางสาวจันทร์ทิมา ขุนเจริญ และเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.นภ.เขต 1 (กิจกรรมเหรียญที่เหลือเพื่อน้อง หนองบัวลำภู 1) และ”บ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียน” 2 คนที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย โดยมีนางสาวเนติมา เจนวกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวน้อย และคณะครู ผญบ.หนองบัวน้อย ให้การต้อนรับและดูแลเป็นกรณีพิเศษ


นายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าการส่งมอบบ้านครั้งนี้เป็นการรวมพลังน้ำใจจาก 7 ภาคีเครือข่ายหลักและน้ำใจของผู้ใหญ่ใจดีทั้งในและนอกพื้นที่นอกจากจะเป็นเจ้าภาพวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ห้องน้ำห้องส้วม แรงงานในการก่อสร้างแล้ว ยังมอบเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีบ้านพักเป็นของตนเอง สวัสดิการอื่นๆก็พึ่งจะได้รับจากรัฐในขณะที่ลูกยังไม่มีหลักฐานทางราชการออกให้ ถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพชีวิตยังไม่มั่นคงเสี่ยงต่อการดำรงชีพ ในขณะที่มี สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 มีกองทุนของพื้นที่ และมีกองทุนผู้ด้อยโอกาส ศจพ.อำเภอศรีบุญเรือง กองทุนสวัสดิการชุมชนออมความดี ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง ร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือครอบครัวของเด็กนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เดือดร้อน ขาดแคลน


จากนั้น พระครูปริยัติโชติกา เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง ให้ควาเมตตามอบเงินสดช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท พร้อมได้ประกอบพิธีเจิมบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่พลังภาคีเครือข่าย จะร่วมกันส่งมอบบ้านตามโครงการดังกล่าว และทุนการศึกษาให้กับครอบครัวของนางสาวจันทร์ทิมาฯร่วม 100,000 บาท โดยนางสาวจันทร์ทิมาฯกล่าวขอบคุณในความมีเมตตาในครั้งนี้ และพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมและขอทำความดีเพื่อในหลวงของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว นางสาวเพ็ญนภา ทับซ้ายขวา รายงานข่าวจากจังหวัดหนองบัวลำภู